auto-onderdelen specialist in uw buurt

Privacy policy

Wanneer u de website www.smetautoonderdelen.be bezoekt, dan kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen. Wij vinden uw privacy enorm belangrijk en daarom willen wij zo transparant mogelijk zijn over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen, wat er met uw gegevens gebeurt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw privacy.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Smet Auto-Onderdelen
Professor Scharpélaan 54
3130 Betekom (Begijnendijk)
België
BE 0427.131.679
info@smetautoonderdelen.be

1.2 Verwerkers

Daarnaast maakt Smet auto-onderdelen gebruik van verwerkers die uw privacy garanderen. De verwerker is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of dienst die in opdracht van Smet auto-onderdelen persoonsgegevens verwerkt en die verantwoordelijk is voor de goede technische werking van de website.

2. Welke gegevens worden er verzameld en met welk doel?

2.1 Website analyse

Wanneer u onze website bezoekt, dan verzamelen wij een aantal persoonsgegevens in de statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, apparaatmodel, besturingsprogramma, geografie, de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft en de manier waarop u onze website gebruikt. Wij gebruiken die gegevens om onze website te kunnen verbeteren, statistische informatie te verzamelen en op die manier het gebruik van onze website te vergemakkelijken.

Wij verzamelen deze gegevens via cookies die door Google Analytics geplaatst worden op uw computer. Google Analytics houdt de gebruikersgegevens zoals User-ID data bij gedurende een periode van 26 maanden. Gebruikersdata ouder dan 26 maanden worden verwijderd en worden verder anoniem verwerkt. 

Google Analytics maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics

2.2 Contactformulier

Wanneer u via de website een contactaanvraag verstuurt naar ons, dan bewaren wij de gegevens die u invult zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en bericht. Die gegevens hebben wij nodig om u een antwoord op de contactaanvraag te kunnen sturen. 

Wij bewaren deze contactgegevens in een database op een beveiligde server in België.

2.3 ERP pakket

Wanneer u klant bij ons bent, dan kunnen wij uw naam (of die van uw bedrijf), adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer (indien bedrijf), bankgegevens en historiek van aankopen opslaan. 

Wij slaan deze gegevens op in een beveiligde database en gebruiken deze enkel om onze dagdagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren.

3. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Enkel Smet auto-onderdelen en de bevoegde verwerkers hebben toegang tot uw data. We delen uw persoonsgegevens dus niet met onbevoegde derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd.

4. Hoe worden uw gegevens beschermd?

Smet auto-onderdelen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en slaat daarom alle persoonsgegevens op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

5. Welke rechten heeft u?

Wanneer u onze website bezoekt, dan beschikt u volgens de Privacywet van 25 mei 2018 over een aantal rechten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een betrokkene heeft altijd het recht om gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Recht om toestemming in te trekken

Elke betrokkene waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Indien u een van bovenstaande rechten wilt inroepen of als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u zich tot ons richten door een e-mail te sturen naar info@smetautoonderdelen.be. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

6. Wijzigbaarheid

Smet auto-onderdelen heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 8 oktober 2018.